52. ພູເຂົາໃນວັນຣະດູໜາວ


51. ຢູ່ຢ່າງຄົນ


50. ຈົດຈຳຝັງໃຈ


49. ສອງແຂນຊາຍ...


48. ກາແລະໝາຈອກ


47. ລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນ


46. ແດ່ມານດາ...


45. ວັນທິດ...


44. ຮຽມນີ້ປຽບ...43. ບົດເພງຂອງນາຣີ


42. ບອກກັບຕົວເອງ


41. ກາຈູຊາ


40. ທີວທັດເທິງສາຍທາຣ


39. ກະວີແດ່ອ້າຍຜີວຂາວ..


38. ຄຳຄົມຂອງແມນດີລາ


37. ທ່ຽງວັນ


36.​ ແດ່ສາມີສຸດທີ່ຮັກ


35. ຣາຕຣີທີ່ດຽວດາຍ


34. ແມ່ຂອງຂ້ອຍ


33. ແສງດາວໃນຣາຕຣີ


32. ດອກໄມ້31. ຈື່ເຈົ້າໄດ້...


30. ຖ້າສວັນ...


29. ຢ່າສູນເສັຽ...


28. ເປັນຫຍັງນໍ...


27. ເຈົ້າກໍຫາກ...


26. ໜຶ່ງດຽວຄືນາງ


25. ຮັກເຈົ້າແລ້ວເຕັມໆ


24. ກາຈູຊາ


23. ກອດແອວນາງ


22. ກາແລະໝາຈອກ


21. ລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນ


20. ຫາກວ່າຂ້ອຍຕ້ອງໄປ


19. ຢ່າແນມຂ້າມຄົນທີ່ຮັກ


18. ນ້ຳຄຳທີ່ໃຫ້ໄວ້


17. ໄປນຳກັນເນາະ!


16. ຄວາມງາມໃນຄວາມດ້ອຍ...


15. ດົນຕຣີທີ່ເຄີຍຟັງ


14. ມາເຖິດ


13. ດຽວດາຍ


12. ຈົດໝາຍເຖິງຄົນຮັກ


11. ຈົ່ງທຳດີທີ່ສຸດ


10. ບໍ່ຕັ້ງສົມມຸດຖານ


9. ບໍ່ຖືຊາ


8. ສັດຈະວາຈາ


7. ຮັກນັ້ນເໝືອນ


6. ດຽວດາຍກາງສາຍຝົນ


5. ສະບາຍດີໂອ ແມ່ນເຈົ້າ


3. ຄວາມຮ້ອນຮຸມໃນໃຈເຈົ້າ


2. ຄວາມໜາວຂອງຊາຍຈົນ